online seriály sk cz dabing zadarmo na pozeranie bez registrácie

DMCA

 
online seriál cz sk dabing zdarma

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie autorského práva, z dôvodu, že žiadne video sa nenachádza na jeho serveri a nemá možnosť si overiť dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov webstránok, ktorí tieto diela sprístupňujú.
Stránka serialis.sk iba odkazuje na videá, tzv.: embedovanie, ktoré bolo EU súdom vyhlásené ako legálne a tým neporušujeme žiadny zákon, zdroj: Torrentfreak, Scribd, Edri.
Na odkaze je Vaše dielo chránené Vaším autorským právom a neumiestnili ste ho na túto odkazovanú stránku?Oznámte nám prosím túto informáciu prostredníctvom nášho mailu. Iba za predpokladu, že nechcete aby sme na toto video ďalej odkazovali.
Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EÚ, SR, ČR a DMCA
Podanie oznámenia podľa zákona DMCA odobratie odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľov autorských práv.

www.serialis.sk rešpektuje duševné vlastníctvo autorov na odkazovaných videí. Ak sa domnievate, že vaše dielo chránené autorskými právami bolo skopírované a je prístupné na webovej stránke na ktorú odkazujeme, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, nahláste nám údajné porušenie Vašich autorských práv.

Poskytnite nám primerané informácie:
1. Úplný opis diela chráneného autorskými právami či iného duševného vlastníctva, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka
2. Elektronický alebo fyzický podpis osoby poverenej konať v zastúpení vlastníka autorských práv alebo iného duševného vlastníctva
3. Opis kde na tejto webovej stránke serialis.sk sa nachádza odkaz, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka
4. Vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo mailovú adresu (slúži len na kontaktovanie z našej strany pre bližšie informácie a odpovede na Váš zaslaný podnet)
5. Vaše vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, či zákonom Vyhlásenie podpísané vami, urobené s vedomím Trestnosť za d, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv alebo duševného vlastníctva, alebo ste poverení konať v zastúpení vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.
6. Na Váš podnet bude odpovedané do 10 pracovných dní.

Všetky DMCA oznámenia nám píšte na e-mail: info@filmik.sk

DMCA

Ahoj, daj nám LIKE!

A sleduj online film a seriály ZDARMA bez obmedzení!

online seriály sk cz dabing zadarmo na pozeranie bez registrácie